Betreft: Ondernemersfonds / OZB +20%

Beste Deurnenaar,

Zo het er nu uitziet stelt de gemeenteraad op 31 oktober 2023 het “Ondernemersfonds Deurne” vast. Het ondernemersfonds Deurne wordt een overkoepelende ondernemersvereniging voor heel Deurne. Alle eigenaren en gebruikers van zakelijk onroerend goed (incl. agrarisch, dorpshuizen, scholen etc., kortom alle niet-woningen) gaan hier verplicht aan meebetalen. Er komt een opslag van €80,- per 100.000K WOZ op de OZB. Dit is ongeveer +20%. Van een vrijwillige lidmaatschapskeuze is geen sprake. Hiermee zal het ondernemersfonds de komende 5 jaar beschikken over een budget van ruim 3,1 miljoen euro.

Het ondernemersfonds is een initiatief van Centrummanagement Deurne, Parkmanagement Peelland, Ondernemend Deurne en ZLTO.

Transparant Deurne is op voorhand niet tegen een ondernemersfonds. We hebben wel moeite met de verplichte deelname. Belastingheffing voor een ‘particulier’ project. Dit kan voor ons alléén wanneer het plan op voorhand aantoonbaar op een brede instemming kan rekenen.

Dit brede draagvlak zien we onvoldoende. Het overgrote deel van de eigenaren en gebruikers lijkt zelfs niet bekend met het plan, laat staan met de belangrijkste kenmerken. De gemeente Deurne vindt het zelf niet nodig om betrokkenen te informeren.

Graag horen wij wel van u! Reageer a.u.b. via het onderstaande formulier!
Allereerst of u zich goed geïnformeerd voelt en vervolgens hoe u naar het plan kijkt. (Onderaan deze pagina staan 2 linkjes met detailinformatie.)

Dit is geen formele handtekeningenactie. We gaan niet iedereen in Deurne af. Wel willen we onze collega raadsleden zo goed mogelijk inzicht geven in hoe er in Deurne over dit onderwerp gedacht wordt.

Bekendheid:

Enthousiasme:

Emailadres (optioneel, om op de hoogte te blijven)De ingevulde gegevens worden vertrouwelijk gebruikt.Meer informatie
Graag informeert Transparant Deurne u zo volledig mogelijk. De onderstaande informatie is dan ook afkomstig van de initatiefnemers.

Allereerst wordt er door hen een extra inloopuur georganiseerd:
Dinsdag 24 oktober tussen 14.00 - 15.00 uur en 20.00 - 21.00 uur in De Kastanje te Liessel.

Download brief

Download voorstel