Duidelijk, Degelijk en Deugdzaam.

We stellen ons graag voor en gaan graag in gesprek over Deurne, over politiek en onze agenda 2022-2026


al gezien! direct door naar het menu

jammer

Menu

lees meer
volgende

menu

16 maart - lijst 6
stem lokaal, stem Transparant!

Transparant Deurne wil samen met jou Deurne mooier maken!

lees meer
volgende

menu

Investeren in houding en gedrag

Na 8 jaar oppositie is het tijd voor de volgende stap. We zien dat het in Deurne beter kan en beter moet.

We kiezen voor een investering in 'houding & gedrag'. Dat kost nauwelijks centen maar is ongekend rendabel.

lees meer
volgende

menu

Blijf op de hoogte!

We sturen je af en toe een upate en laten je meepraten!

aanmelden
volgende

menu

Actueel

Recent nieuws, social media, raadsvragen, moties en amendementen.


YouTube

Twitter

lees meer
volgende

menu

Transparant Deurne?

Transparant Deurne is een onafhankelijke politieke partij en kent maar één belang en dat is het belang van Deurne, de kerkdorpen, het buitengebied en haar inwoners.

lees meer
volgende

menu

De 10 van Transparant

Onze beloften:
Vertrouwen, integriteit en transparantie!
Deurne moet weer deugen!

bekijk alle 10
volgende

menu

Onze mensen

Mensen maken een partij. We stellen ons voor. Bevlogen Deurnenaren met wortels in de samenleving en een oprechte motivatie.

lees meer
volgende

menu

Kandidatenlijst

Op wie stemt u op 16 maart 2022?

lees meer
volgende

menu

Wie is Wie

De bevlogen mensen achter Transparant Deurne

lees meer
volgende

menu


Frank van Tilburg

Onze fractievoorzitter en raadslid uit Deurne-Walsberg

3 Dubbel D: Deugdzaam, Degelijk en Duidelijk

lees meer
volgende

menu


Mieke Kuijpers-Aarts

Burgercommissielid uit Neerkant

lees meer
volgende

menu


Fridus de Wit

Ons tweede raadslid uit Deurne.

Een investering in 'houding & gedrag' kost nauwelijks centen maar is ongekend rendabel.

lees meer
volgende

menu


Joan van Rixtel

Ons burgercommissielid uit Liessel

Wanneer je het denken aan anderen overlaat kom je er meestal bekaaid vanaf.

lees meer
volgende

menu


Astrid Geboers

Onze deskundige agrarisch & buitengebied uit Liessel

lees meer
volgende

menu


Romy Sijben

Onze actieve jongerenvertengewoordiger uit Neerkant

lees meer
volgende

menu


Ramona Poels

Ook bekend als Ramona van Koonings Bruidsmode

lees meer
volgende

menu


Ramona Poels

Nog altijd de laatste prins van Keienland (Liessel)

lees meer
volgende

menu

Onze agenda 2022-2026

Geen verkiezingsprogramma, wel een agenda.
Waarin wij jou kunnen vertellen wat wij vinden, maar wij willen juist horen wat jij zegt! Daarom schrijven wij deze agenda samen met jou!

samenvatting
volledig
schrijf mee
volgende

menu

Onze agenda in een notedop

Een korte samenvatting van de belangrijkste punten uit onze verkiezingsagenda 2022-2026

bekijk
volgende

menu

Thema 1:
Investeren in houding en gedrag!

Tegenwerking, willekeur, slechte communicatie, en keer op keer procederen tegen eigen inwoners.

lees meer
volgende

menu

Thema 2:
Zonnepanelen horen op daken

Het buitengebied wordt bedreigd. Maken we het samen mooi of maken we er een woestijn van?

lees meer
volgende

menu

Thema 3:
Cultuur Centrum Deurne

Het kost teveel en levert te weinig

lees meer
volgende

menu

Thema 4:
De Peel is van ons allemaal

Staatsbosbeheer mag dan eigenaar zijn, belangrijker is dat zij beheerder zijn van de Peel voor ons allemaal.

lees meer
volgende

menu

Schrijf en stem mee!

Geen verkiezingsprogramma, wel een agenda.
Waarin wij jou kunnen vertellen wat wij vinden, maar wij willen juist horen wat jij zegt! Daarom schrijven wij deze agenda samen met jou!

lees meer
volgende

menu

Inloopspreekuur

Elke woensdag van 9:00h tot 10:00h

lees meer
volgende

menu

Meldpunt Deurne

Speelt er iets belangrijks? Laat het ons weten

lees meer
volgende

menu

Motiemarkt

Praat in de raad!

lees meer
volgende

menu

Actief worden!

Draag jij bij aan een mooier Deurne?

lees meer
volgende

menu

Politiek

duik in de diepte
volgende

menu

Videofragmenten

Geselecteerde momenten uit de raad en commissies

lees meer
volgende

menu

Moties, raadsvragen & amendementen

Dagelijkse kost uit de raadzaal. Een greep uit de initiatieven van Transparant Deurne

lees meer
volgende

menu

Contact

Bel, mail en ontmoet ons!

info@transparantdeurne.nl

lees meer
volgende

menu

Tot 16 maart 2022

We rekenen op jullie!

toon het menu

Transparant Deurne Peilt

Wij maken ernst met burgerparticipatie

lees meer
volgende

menuGeweldig!
Het antwoord is helemaal juist!
Helaas...
Het antwoord is onjuist!


MenuTransparant Deurne
Onze mensen
Agenda 2022-2026
Zelf bijdragen?
Politiek


< vorigevolgende >

Geweldig!
Het antwoord is helemaal juist!
Helaas...
Het antwoord is onjuist!


16 maart - lijst 6
stem lokaal, stem Transparant!

Transparant Deurne wil samen met jou Deurne mooier maken!

Transparant Deurne ziet mooie kansen voor een mooier Deurne. Er is veel te verbeteren en wij willen daar onze bijdrage aan leveren!

Wat wil Transparant Deurne mooier maken?

Burgerparticipatie
Transparant Deurne staat voor openheid en transparantie. We staan ook voor betrokken burgers en willen graag dat iedereen die wil zijn stem en ideeën goed naar voren kan brengen. Transparant Deurne wil werk maken van transparantie en burgerbetrokkenheid:
Burgers moeten vroegtijdig betrokken en volledig geïnformeerd worden. Te vaak worden burgers pas geïnformeerd wanneer plannen al in kannen en kruiken zijn en vaak zelfs in beton gegoten. Vroegtijdig informeren is een kleine eerste stap.
Burgerparticipatie kan veel verder gaan. Overal in het land zien we mooie intitiatieven, zoals een G1000 en burgerraden. Naar de ideeën van de Belgische filosoof David van Reybrouck zien wij ook mogelijkheden voor meer invloed van gewone Deurnenaren. Op deze wijze wil Transparant Deurne de lokale democratie versterken.

Transitie buitengebied: géén zonnepanelenwoestijn.
De transitie van het buitengebied is een enorme uitdaging in de komende 4 jaar. Er komen ongekende veranderingen op het buitengebied af. Landelijk neemt de druk op de boeren toe. Maar boeren horen bij Deurne, boeren zorgen voor ons landschap. Daar moeten we zuinig op zijn. Maar ongetwijfeld zullen er ook de komende jaren boeren noodgedwongen verdwijnen
We kunnen de gemakkelijke keuze maken voor zonnepanelen en windmolens, maar wij denken dat we moeten inzetten op een betere kwaliteit. Een balans tussen landschap en natuur. Een aantrekkelijk gebied voor alle inwoners van Deurne. Met kansen voor toerisme en vrijetijd.
Met de Peel hebben we in Deurne een ongelofelijk mooie troef in handen. Deze troef is niet van Staatsbosbeheer alleen, maar van ons allemaal. Laten we daar echt een parel van maken!

Cultuur Centrum Deurne: beter bestuur
Het Cultuur Centrum Deurne moet beter gemanaged en aantrekkelijk zijn voor alle inwoners. Teveel inwoners komen er nooit en het is teveel een speeltje in handen van een selectie groep. Een speeltje wat de al onze inwoners meer dan € 2000,- per dag kost. Cultuur is belangrijk, maar cultuur hoort niet elitair te zijn. Het cultuurcentrum moet zelf haar broek kunnen ophouden en daarvoor moet het aantrekkelijk zijn voor alle inwoners.

Woningbouw: luisteren naar inwoners
We moeten bouwen naar de wensen van inwoners. Niet naar alleen naar de portemonnee van de projectonwikkelaren. Transparant Deurne is niet enthousiast over de alsmaar toenemende eenheidsworst aan appartementencomplexen in het centrum. We vinden het niet passen bij het karakter van het dorp Deurne. Deurne is een landelijke regio en we hebben ruimte genoeg om een aantrekkelijke woonomgeving voor onze inwoners te creeën. Laten we dat dan ook doen.
Waarom zouden we toestaan dat er honderden hectares zonneparken komen, maar dat voor onze eigen inwoners nauwelijks een hectare extra beschikbaar komt.

Houding en gedrag: transparantie boven willekeur
De belangrijkste investering wil Transparant Deurne doen in "Houding en gedrag". De reputatie van Deurne laat te wensen over. Iedereen kent wel de verhalen over willekeur, vriendjespolitiek. Het uit zich ook op juridisch vlak, waar de gemeente in ellelange juridische procedures tegen eigen inwoners problemen niet oplost, maar enkel groter maakt.

De gemeente Deurne moet er zijn voor de eigen inwoners. Daarbij is iedereen gelijk, de ene burger moet niet meer mogen dan de andere. Wat dat betreft is er in Deurne ongekend veel laaghangend fruit. Als Transparant Deurne zeggen we dan ook: "Een investering in houding & gedrag kost nauwelijks centen, maar is ongekend rendabel".

Transparant Deurne wil naar een integer en transparant dorpsbestuur.


< vorigevolgende >< vorigevolgende >

Geweldig!
Het antwoord is helemaal juist!
Helaas...
Het antwoord is onjuist!


Investeren in houding en gedrag

Na 8 jaar oppositie is het tijd voor de volgende stap. We zien dat het in Deurne beter kan en beter moet.

We kiezen voor een investering in 'houding & gedrag'. Dat kost nauwelijks centen maar is ongekend rendabel.

Het moet beter in Deurne!

Een korte opsomming neemt elke mogelijke twijfel hierover weg: spoortunnel, groenvoorziening, fratershuis, aldi, peelbrand, integriteitsonderzoek, cultuurcentrum, zonnepanelen, windmolens, stikstof, personeelsverloop in het gemeentehuis, woningtekort en arbeidsmigranten op ’t zand.

We hebben dus wel het één en ander wat beter kan in Deurne!

Maar als Brabanders denken we niet in problemen. We zien uitdagingen en kansen!

De kwaliteit moet omhoog. Niets meer en niets minder.

We hebben bekwamere mensen nodig op het gemeentehuis en we moeten meer luisteren naar de inwoners van Deurne.
Luisteren naar inwoners, die stuk voor stuk een berg boerenverstand van huis uit hebben meegekregen. Betere kwaliteit over de hele linie en vooral de houding en het gedrag moet anders!

We moeten af van de willekeur in Deurne. Het slecht voor de naam van Deurne.
En vooral slecht voor het vertrouwen van burgers.

Af van willekeur betekent bijvoorbeeld dat een besluit nooit op zichzelf staat. Gevallen mogen van elkaar verschillen, maar beter kijken we ook naar de overeenkomsten. Wat de ene burger mag, mag de andere burger ook. Besluiten hebben expliciet een precedentwerking.

De eerste investering van Transparant Deurne is dan ook in 'houding & gedrag'.

Een investering in 'houding & gedrag' kost nauwelijks centen maar is ongekend rendabel.

Wat wil dat zeggen een investering in 'houding & gedrag'?
Waar investeer je dan in?

 • Actief en vroegtijdig bewoners informeren over plannen en voornemens.
 • Een fatsoenlijk inspreekrecht (burgerpodium) in de gemeenteraad.
 • Een openbaar subsidieregister.
 • Transparantie in de besluitvorming.
 • Burgers in een vroeg stadium laten meeparticiperen, op een moment dat plannen nog wel aangepast kunnen worden.
 • Raadsleden van coalitie en oppositie in een vroeg stadium laten meedenken
 • Inhoudelijke discussies in de gemeenteraad i.p.v. een opeenstapeling van monologen.
 • Thema-avonden in de gemeenteraad i.p.v. belangrijke onderwerpen er in 3 kwartier doorheen jassen.
 • Meedenken met burgers i.p.v. enkel formeel aangeven wat niet kan.
 • Precedentwerking bij projecten erkennen. Wat de ene burger mag, mag de andere burger ook.
Gaat u de uitdaging aan? Samen met Transparant Deurne?

De agenda voor 2022-2026

< vorigevolgende >< vorigevolgende >

Geweldig!
Het antwoord is helemaal juist!
Helaas...
Het antwoord is onjuist!


Blijf op de hoogte!

We sturen je af en toe een upate en laten je meepraten!
< vorigevolgende >< vorigevolgende >

Geweldig!
Het antwoord is helemaal juist!
Helaas...
Het antwoord is onjuist!


Actueel

Recent nieuws, social media, raadsvragen, moties en amendementen.


YouTube

Twitter< vorigevolgende >< vorigevolgende >

Geweldig!
Het antwoord is helemaal juist!
Helaas...
Het antwoord is onjuist!


Transparant Deurne?

Transparant Deurne is een onafhankelijke politieke partij en kent maar één belang en dat is het belang van Deurne, de kerkdorpen, het buitengebied en haar inwoners.

Transparant Deurne is een onafhankelijke politieke partij met een eigen programma, zonder rekening te hoeven houden met de politieke agenda van de landelijke partijen. Transparant Deurne kent eigenlijk maar één belang en dat is het belang van Deurne, de kerkdorpen, het buitengebied en haar inwoners.

We zijn gewone burgers, die samen een partij hebben opgericht. Om als burgers te zeggen wat we er van vinden. We zeggen waar het op staat en wat er gezegd moet worden en het liefst in het openbaar.
Veel te veel landelijke partijen zijn al lang niet meer geïnteresseerd in de mening van gewone burgers. Burgerbetrokkenheid zit bij ons wel in het bloed. We zijn onafhankelijk en hebben geen dubbele agenda's of sectorbelangen.

Transparant Deurne is een partij van gewone burgers. Binnen onze actieve leden hebben we zowel straatkennis, boerenverstand als academische geschoolden. Een combinatie waarmee we met recht kunnen zeggen dat we veel Deurnenaren kunnen vertegenwoordigen.

En dat is ook de reden waarom hopelijk véél mensen zich aangetrokken zullen voelen tot Transparant Deurne.

Transparant Deurne is een partij voor iedereen. Landelijke D66-, VVD- en SP- en Groen Links-stemmers, maar ook CDA’ers en FVD’ers komt u tegen binnen onze nog jonge partij.

Daarnaast ook mensen die zich in het geheel niet aangetrokken voelen tot de grote landelijke partijen. Kortom: iedereen is welkom bij Transparant Deurne en voelt zich al snel thuis bij onze acht jaar oude partij.

Transparant Deurne staat open voor iedereen die het beste voor heeft met Deurne: inwoners en ondernemers.

Voor ons is en blijft Deurne een dorp met een dorps karakter, met een gevoel dat wij elkaar hier nog kennen. Voor Transparant Deurne betekent dat een warme gemeenschap met een rijk verenigingsleven, een veilige plek voor het opgroeien van onze kinderen, goede scholen en voldoende betaalbare (huur)woningen voor jong en oud, een gemeente met kernen en kerkdorpen.

Alleen met een sterke sociale samenhang. Waar wij ook omkijken naar de ouderen en mensen met een beperking die onze hulp en/of aandacht behoeven.

Om dat te bereiken hebben wij gekozen voor de unieke formule van ‘eerst vragen, dan doen’. Bij belangrijke zaken willen wij echt weten wat onze inwoners vinden van de gang van zaken in ons dorp, voordat wij ons standpunt bepalen.

Concreet betekent dit dat Transparant Deurne een partij is met gemotiveerde raads- en commissieleden die verstand van zaken hebben, weten wat ze doen en die, als het u direct aangaat, gewoon komen vragen wat u vindt.

Raads- en commissieleden die niet bang zijn om dingen bij de naam te noemen en die altijd bereid zijn om, met goede argumenten, hun mening in te ruilen voor een betere. Dit doen zij omdat zij begrijpen dat het niet gaat om hun mening, maar om die van de mensen die zij vertegenwoordigen.

Dat doen wij niet alleen tijdens de verkiezingsperiode, maar het hele jaar door. Wij spreken voortdurend met inwoners en bedrijven, beschikken over een drukbezochte, interactieve website en facebook.

U hebt de afgelopen vier jaar kunnen zien dat wij u via onze website en advertorials in het Weekblad van Deurne op de hoogte hebben gehouden. Van sommige partijen hebt u na de verkiezingen in 2018 niets meer gehoord of gezien. Zij zijn nu in de aanloop naar de verkiezingen op 16 maart 2022 als mollen weer opgedoken en adverteren volop. Geld speelt daarbij kennelijk geen rol.

Transparant Deurne heeft dit echter trouw vier jaar gedaan en ook de komende vier jaar komen wij die belofte na. Dat is het verschil met anderen.

U weet ondertussen dat de belangen van de inwoners van Deurne in goede handen zijn bij Transparant Deurne.

Wij hopen dat u ons steunt, zodat er eindelijk een bestuurlijk Deurne komt waar wél naar u wordt geluisterd; zo kunnen we met elkaar bouwen aan een veilig, groen, leefbaar en aantrekkelijk woon- en kerkdorp, waar het ook goed recreëren en winkelen is en waar iedereen zich thuis voelt.

U kunt dat doen door op 16 maart 2022 te stemmen lijst 6, Transparant Deurne. De enige partij van Deurne die de deuren en ramen van het gemeentehuis echt volledig open wil gooien.

< vorigevolgende >< vorigevolgende >

Geweldig!
Het antwoord is helemaal juist!
Helaas...
Het antwoord is onjuist!


De 10 van Transparant

Onze beloften:
Vertrouwen, integriteit en transparantie!
Deurne moet weer deugen!

Geen enkele politieke partij kan harde beloften doen.

De uitslag en de samenstelling van de coalitie bepalen in belangrijke mate wat er uiteindelijk in het coalitieakkoord wordt vastgelegd en wat er kan worden bereikt.

Maar we kunnen wel beloven waar we ons voor inzetten. En dat is voor een goed bestuur, dat aan een reeks uitgangspunten trouw is. We noemen ze ‘de tien van Transparant’ en ze gaan vooral over integriteit. Dit zijn ze:

1. Integriteit
We gaan voor een gekwalificeerd en betrouwbaar college van B en W, dat leiding geeft aan een goed en gemotiveerd ambtenarenapparaat. Gemeenteraadsleden zullen zich in onze optiek kunnen en willen verantwoorden voor de (stem)keuzes die zij maken. Ze maken geen misbruik van voorinformatie of verborgen belangen.

2. Transparant
We ontmantelen de achterkamertjes. Besluiten worden in de openbaarheid genomen en gepubliceerd in het Weekblad. Dat gebeurt in klare taal. Helder en begrijpelijk dus.

3. Zorgvuldig
Het College gaat zijn werk goed doen. Affaires, zoals het dossier Lage Kerk, het Cultuurcentrum, de doelbewuste overrompeling van de bevolking met het voorgenomen azc, de trieste soap rond de gymzaal in de Zeilberg en dergelijke: ze zijn dankzij die zorgvuldigheid verleden tijd.

4. Herstel van vertrouwen
We verkleinen de afstand tussen het bestuur en de inwoners. We maken het College en de gemeente benaderbaar en werken zo aan het herstel van vertrouwen.

Te vaak zet de gemeente onnodig zwaar in om streng te handhaven, waarbij de inzet van dure advocaten niet wordt geschuwd. Gezag dwing je in onze optiek niet af door met de vuist op tafel te slaan, gezag wordt je gegund. Daarom willen we wethouders en ambtenaren die beleid uitleggen, begrip vragen, begrip tonen en in gesprek gaan.

5. Iedereen doet ertoe
Het draait in Deurne niet om een beperkt aantal bekende en invloedrijke families. Iedereen doet ertoe. Niet iedereen is gelijk, maar iedereen is wel gelijkwaardig.

6. Rechtszekerheid
De gemeente gaat zorgvuldig om met inspraakprocedures. Blunders als bij de inspraak rond de N270 worden voorkomen. Toen mocht vanwege een juridische fout c.q. gebrek aan kennis de zienswijze van maar liefst 73 burgers ten onrechte niet mondeling worden uitgesproken.

7. De gemeente is er voor u, niet andersom
We geloven in burgerschap, waarbij mensen verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en daarmee voor de lokale samenleving. Burgerschap wordt aangemoedigd als de gemeente er voor haar inwoners is. De gemeente stelt zich hierin actief op. Zoekt inwoners op, gaat de dialoog aan. Zelfs, of juist dan, wanneer er nog geen beleid is of het beleid nog in de steigers staat.

Inwoners zijn welkom in het gemeentehuis als ze ergens mee zitten of hun mening willen geven. Met of zonder afspraak.

8. Zuinig
We gaan zorgvuldig en verstandig om met gemeenschapsgeld en dus met de gemeentelijke financiën.Er is immers in het recente verleden in Deurne teveel geld verbrast.

9. Duurzaamheid
Deurne is er ook voor onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen – ook als ze nog niet geboren zijn. Daarom willen we een gezonde, duurzame gemeente zijn. Minder intensieve veeteelt, minder uitgereden mest, schoner grondwater en een schonere lucht.

10. Welzijn
Uiteindelijk draait het bij de inspanningen van de gemeente om het welzijn van haar inwoners. Elk besluit moet langs de meetlat van welzijn worden gelegd: worden inwoners beter of gelukkiger van dit besluit? Daarbij hebben we oog voor iedereen.

Met die insteek bezien we ook de, voor Transparant Deurne, belangrijke thema’s als burgerbetrokkenheid, veiligheid, duurzaamheid, deugdzaamheid en de inrichting en het beheer van de openbare ruimte.

< vorigevolgende >< vorigevolgende >

Geweldig!
Het antwoord is helemaal juist!
Helaas...
Het antwoord is onjuist!


Onze mensen

Mensen maken een partij. We stellen ons voor. Bevlogen Deurnenaren met wortels in de samenleving en een oprechte motivatie.Kandidatenlijst
De verkiezingen van 2022 komen eraan. 16 maart 2022 is het zover. Transparant Deurne gaat de verkiezingen in met een geweldige lijst van ijzersterke kandidaten. Met jonge mensen, met veel vrouwen. Met kandidaten met ervaring, expertise en straatkennis.

Kandidatenlijst

Fractie
De afgelopen 4 jaar bestond de fractie van Transparant Deurne in de gemeenteraad uit 2 raadsleden: Frank van Tilburg en Fridus de Wit.

Stemgedrag van Frank van Tilburg

Stemgedrag van Fridus de Wit

Burgercommissieleden
In de commissievergaderingen worden zij ondersteunt door 3 burgercommissieleden: Mieke Kuijpers-Aarts, Esther Stax en Joan van Rixtel.

Steunfractie
We zijn een collectief van betrokken burgers die het beste voorhebben met Deurne. Transparant Deurne is geen strak georganiseerde hierarchische politieke partij. Geen partij van poltieke- of machtspelletjes.
Onze kracht komt uit de betrokkenheid van burgers. We luisteren graag en regelmatig naar mensen om ons heen. Mensen met kennis en kunde. Experts op hun vakgebied of gewone burgers met veel straatkennis. Al deze mensen vormen onze voelsprieten in de dorpen en wijken. Wij noemen dit onze steunfractieleden.
En we nodigen jouw graag uit om mee te doen. Vertel ons wat je vindt en wat je weet. Ga in gesprek met ons en samen verbeteren we Deurne!

< vorigevolgende >< vorigevolgende >

Geweldig!
Het antwoord is helemaal juist!
Helaas...
Het antwoord is onjuist!


Kandidatenlijst

Op wie stemt u op 16 maart 2022?

1. Frank van Tilburg, Deurne
2. Mieke Kuijpers-Aarts, Neerkant
3. Fridus de Wit, Deurne-Walsberg

< vorigevolgende >< vorigevolgende >

Geweldig!
Het antwoord is helemaal juist!
Helaas...
Het antwoord is onjuist!


Wie is Wie

De bevlogen mensen achter Transparant Deurne

We stellen ons voor

< vorigevolgende >< vorigevolgende >

Geweldig!
Het antwoord is helemaal juist!
Helaas...
Het antwoord is onjuist!Frank van Tilburg

Onze fractievoorzitter en raadslid uit Deurne-Walsberg

3 Dubbel D: Deugdzaam, Degelijk en Duidelijk

Op naar de volgende ronde! Wij knokken verder. Voor U, de inwoner van Deurne. Hopelijk met een grotere fractie. Want dat brengt ons doel dichter binnen bereik!

Vier jaar geleden hebben wij 2 zetels gehaald. Op 16 stemmen na bijna zelfs 3 zetels! Dit betekende voor onze jonge partij een periode van heel hard werken. We hebben met een klein team alle commissievergaderingen, het presidium, natuurlijk de raadsvergaderingen en andere bijeenkomsten volop en actief bijgewoond. We hebben ze bovendien goed voorbereid. En natuurlijk, dat mocht u ook van ons verwachten. Wij zijn hiermede onze afspraken richting de kiezer van zowel 2014 alsook 2018 trouw en volledig nagekomen!

De afgelopen 4 jaar heeft er een groot aantal belangrijke zaken in Deurne de revue gepasseerd: Wat denkt u van de Spoortunnel, het Cultuurcentrum, het verlichtingsplan, de energietransitie. Wij hebben zonder uitzondering vooraf de juiste beslissingen genomen. Maar gelijk hebben en gelijk krijgen dat is een wereld van verschil. Daarvoor heb je voldoende raadszetels nodig.

Wij zijn de afgelopen 4 jaar best geschrokken. De driehoek in Deurne tussen bestuur, de ambtenaren en de toezichthoudende gemeenteraad is niet in balans. Rondom deze driehoek heb je daarnaast op de achtergrond een niet zichtbaar informeel circuit dat grote invloed uitoefent (voorbeeld de spoortunnel op de verkeerde plaats neerleggen). Dat is wat wij de afgelopen 4 jaar van nabij hebben gezien en ervaren.

Wij zochten van alle partijen in Deurne het meest intensief contact met burgers. Wij organiseerden informatieavonden waarvoor wij deskundigen inhuurden. Hadden daarnaast volop contact met inwoners die problemen kenden.

Onze kandidatenlijst is daarvan een duidelijk voorbeeld. Wij kijken niet weg, maar durven verantwoording te nemen. Bij ons zit een activistisch element. Wij hebben geen dubbele agenda’s. Geen eigen – of sectorbelang. We draaien er in discussies in de gemeenteraad niet om heen. Zoveel mogelijk in Duidelijk Deurnes.

Wij bouwen in 2022 met het verkiezingsprogramma voort op het thema Deurne Deugt. De arrogantie van de macht in Deurne die moet verdwijnen. Een gemeente zonder inwoners bestaat niet. Wat dat betreft zou je de burgers centraal moeten stellen. Niet op een hooghartige manier benaderen. Je zou ontzettend blij moeten zijn dat zij naar je toe komen. En je zou ze ook veel actiever bij beslissingen moeten betrekken.

Neem de burger serieus! Hier wordt door Transparant Deurne het verschil gemaakt! Wij willen en kunnen het verschil in Deurne maken. Maar daarvoor hebben wij uw stem nodig.

< vorigevolgende >< vorigevolgende >

Geweldig!
Het antwoord is helemaal juist!
Helaas...
Het antwoord is onjuist!Mieke Kuijpers-Aarts

Burgercommissielid uit NeerkantMijn naam is Mieke Kuijpers-Aarts. Ik ben al 44 jaar getrouwd met Louis. Wij hebben 3 kinderen en 10 kleinkinderen. Wij beiden zijn van agrarische afkomst.

Dertig jaar geleden zijn we samen een ijzer– en metaalhandel begonnen. Wij hebben toen vrij snel recycling opgepakt. Vanuit het principe: Cradle to Cradle. Ons bedrijf heeft thans 13 medewerkers. Dit is de duurzaamheid waar Transparant Deurne voor staat. Bewezen en praktisch. We zijn kritisch op de plannenmakerij rondom zonnepanelen en windturbines. Niet omdat we niet staan voor duurzaamheid, maar omdat duurzaamheid hand-in-hand moet gaan met een fijne leefomgeving.

Sinds vier jaar ben ik actief bij Burgerpartij Transparant Deurne. Vier jaar geleden heb ik door omstandigheden mijn raadszetel doorgegeven aan Fridus de Wit. Niettemin zijn we als fractie één team. En als burgercommissielid heb ik recht kunnen doen aan iedereen die in 2018 op mij gestemd heeft. De komende vier jaar wil ik me opnieuw inzetten voor BTD en de inwoners van Deurne en het bijzonder Neerkant.

Hiernaast zet ik me als secretaris in voor de gehandicaptenvereniging BVG Peelland. Een stichting de die belangen behartigd van zo'n 250 leden. Zorg en welzijn is een van de belangrijkste gemeentelijke beleidsterreinen. De praktische ervaring vanuit de BVG maakt dat je een goed beeld hebt van het gemeentelijk beleid in de praktijk.

Transparant Deurne trekt mij aan, omdat het een partij met oog voor de mensen en hun problemen. Wanneer we als partij één-op-één gesprekken voeren met burgers komt dit vrijwel nooit in de openbaarheid of publiciteit. Toch vind ik dit een ontzettend belangrijk onderdeel van het raadswerk. Voor mijn gevoel maakt Transparant Deurne hier heel veel werk van.

Doordat deze partij veel ondernemers heeft, weten we ook wat de problemen kunnen zijn die zich met betrekking tot de gemeente voordoen. Zeker in de huidige turbulente tijd is het belangrijk om op een lokale partij te stemmen met oog voor zelfstandigen, middenstanders en horeca-ondernemers.

Ambtenaren zijn binnen Transparant Deurne ondervertegenwoordigd. Dit geeft je in eerste instantie wat achterstand. Het reilen en zeilen binnen een gemeente en een gemeenteraad is toch bijzonder. In de afgelopen 4 jaar ben ik bij elke commissie en raadsvergadering geweest en heb veel kennis over politiek, bestuur en beleid opgedaan. Dit geldt eigenlijk voor de hele fractie. Al 8 jaar zitten we in de oppositie en we samen zijn we ervan overtuigd dat we beschikken over de juiste kwaliteit en ervaring om de volgende stap kunnen maken.

Weten hoe het werkt, betekent niet ook wennen aan hoe het werkt. De grote afstand tussen B&W en het ambtelijk apparaat enerzijds en burgers en ondernemers went nooit. Te vaak zitten inwoners met vragen, waar geen of te laat antwoord op komt.

Bijvoorbeeld in de agrarische sector. De veranderingen zijn enorm en ze komen met een ongekende snelheid op de ondernemers af. Maar de gemeente kan de juiste informatie vaak niet op het juiste moment geven. Omdatik zelf afkomstig ben uit de agrarische sector, gaat deze sector mij ook aan het hart! En ik houd mijn hart vast over of de gemeente in staat is om op te komen voor de Deurnese boeren. Het onder water zetten van de peel en het verloren gaan van goede landbouwgrond, vindt ik verschrikkelijk. De agrarische ondernemers die door gaan moeten voldoende mogelijkheden en kansen houden! Voor de stoppers is het een hele puzzel, wat de herbestemmingen en alternatieve bedrijfsvoering aangaat. Daar moet meer duidelijkheid in komen.

< vorigevolgende >< vorigevolgende >

Geweldig!
Het antwoord is helemaal juist!
Helaas...
Het antwoord is onjuist!Fridus de Wit

Ons tweede raadslid uit Deurne.

Een investering in 'houding & gedrag' kost nauwelijks centen maar is ongekend rendabel.

Fridus de Wit (66 jaar) is opgegroeid op een boerderij in Deurne. Hij is vrijgezel en een zeer gewaardeerd persoon in de Walsberg. Dat bleek uit het feit dat hij in 2006 werd uitgeroepen als de ‘Walsbergse Mens van het jaar’. Een eretitel voor vrijwilligers.

Fridus is in het dagelijks leven ondernemer. Afgelopen vier jaar heeft hij veel tijd in de nieuwe partij Transparant Deurne gestoken. Denk hierbij aan het namens Transparant Deurne aanzitten in de 4 raadscommissies. Het bezoeken van burgers die problemen hadden, het organiseren van informatieavonden in het kader van het 3e BP Buitengebied. Als motor gefungeerd bij het in samenwerking met inwoners en medewerkers van de Provincie opstellen van het “Manifest Walsberg.”

Ook actief en met kennis van zaken deel genomen in de werkgroep N270. Fridus was degene die in de raadscommissie de sfeer van angst en intimidatie onder het personeel bij het werkbedrijf van Senzer aankaartte. Uiteraard werd dit met klem ontkend. Fridus organiseerde namens Transparant Deurne voor de Deurnese medewerkers van Senzer bijeenkomsten waar zij in beslotenheid hun verhaal konden vertellen. Uit de recente aanstelling van een externe vertrouwenspersoon bij het werkbedrijf mag worden afgeleid dat de Fridus destijds de door hem opgevangen signalen goed had geïnterpreteerd. Beter dan de wethouder(s) en de directie.

Hij heeft zich in het verleden op vele terreinen in het vrijwilligerswerk verdienstelijk gemaakt en verleent nog steeds op diverse gebieden hand- en spandiensten. Hij is bijvoorbeeld een stuwende kracht bij ‘Walsberg Bont’ en bij de fietsvierdaagse op hometrainers. Hij organiseerde met zijn broer Harrie 21 jaar de Walsbergse kermis voor kinderen op een locatie bij zijn bedrijf aan de Langstraat. Hij is actief betrokken binnen het St. Antonius Abt Gilde en is daarnaast begaan met het lot van zieken.

25 jaar reed hij met 2 busjes belangeloos Sinterklaas en zijn knechten voor de intocht in Deurne naar een nabij nabijgelegen station met een van zijn busjes en bracht hen vervolgens weer thuis. Hij verricht veel werk op de achtergrond en wordt gewaardeerd om zijn bescheidenheid. Mensen die hem kennen zeggen: “Rijkdom vanuit geld zegt hem niets, rijkdom vanuit warmte is zijn drijfveer”.

Hij is een veelzijdig ondernemer die weet dat je niet – zoals de gemeente Deurne met de grondexploitaties in het verleden heeft gedaan – onbeperkt grond en gebouwen kunt aankopen met tientallen miljoenen geleend geld. Over die leningen moet immers rente worden betaald en ooit zul je die schuld ook moeten aflossen. Inmiddels is sinds 2011 noodgedwongen 50 miljoen Euro bezuinigd. Fridus en Transpart Deurne noemen dit gokken met gemeenschapsgeld.

Fridus zit door zijn veelzijdige zakelijke en vrijwillige activiteiten volop onder de mensen en weet wat er leeft.
Daarom is Transparant Deurne blij dat Fridus bij hen hoog en verkiesbaar op de lijst staat!

Binnen de gemeenteraad weet men ondertussen dat Fridus zijn dossiers terdege kent en het debat niet schuwt.

< vorigevolgende >< vorigevolgende >

Geweldig!
Het antwoord is helemaal juist!
Helaas...
Het antwoord is onjuist!Joan van Rixtel

Ons burgercommissielid uit Liessel

Wanneer je het denken aan anderen overlaat kom je er meestal bekaaid vanaf.

Geboren en getogen in Liessel. Maar na de middelbare school aan het Willibrord Gymnasium gaan studeren in Maastricht. Vervolgens via Amsterdam, Bratislava en Den Haag toch weer voor Liessel gekozen. Waar ik woon met mijn gezin met 2 kinderen van 9 en 4 en werk als ZZP'er op het vlak van online onderzoek en platformontwikkeling.

Politiek
Politiek geinteresseerd als sinds mijn jonge jaren, maar pas politiek actief sinds januari 2020 en wel als burgercommissielid voor Transparant Deurne. In mijn eerste jaar heb ik me verbaasd over de matige kwaliteit van de debatten. Het functioneren van de gemeenteraad moet veel beter kunnen.
Maar ook de de ongebreidelde inzet van adviseurs en consultants wekte verbazing. Bijna alle visies en strategie-documenten van het College van Burgemeester en Wethouders worden geschreven door externe bureaus. Met als het gevolg dat de Gemeente Deurne een visie krijgt zonder een visie te hebben. We pronken met andermans plan, zonder dat we er zelf voldoende over hebben nagedacht. Met als resultaat dat de visie niet aan de basis ligt van het doen en laten.

Over mijn quote:
In ons representatieve stelsel laat een burger zich vertegenwoordigen. Daar is op zich niets mis mee; het is zelfs heel praktisch en efficient.

Echter op dit moment verliest de burger steeds meer invloed en controle. Landelijk wanneer het gaat over pensioenen, belasting & toeslagen of corona en de coronatoegangspas. Het maatschappelijk middenveld is goeddeels verdwenen of bestaat uit subsidie/overheids-afhankelijke organisaties.

Maar ook lokaal wordt, met argumenten van vermeende ingewikkeldheid, de stem van de burger bij veel onderwerpen weggezet als onderbuikgevoel, populistisch, naïef en van weinig waarde.

Maar ondertussen...

Wanneer de stem van de burger minderwaardig wordt geacht en politici niet langer luisteren, dan kun je niet verwachten dat de besluiten wel onbedingt in het belang van de burger genomen worden.

Het is mijn mening dat het hoog tijd wordt om de lokale democratie te versterken met meer burgerbetrokkenheid en burgerparticipatie. Zodat er weer wat meer balans ontstaat in de politieke verhoudingen.

< vorigevolgende >< vorigevolgende >

Geweldig!
Het antwoord is helemaal juist!
Helaas...
Het antwoord is onjuist!Astrid Geboers

Onze deskundige agrarisch & buitengebied uit Liessel

Profieltekst

< vorigevolgende >< vorigevolgende >

Geweldig!
Het antwoord is helemaal juist!
Helaas...
Het antwoord is onjuist!Romy Sijben

Onze actieve jongerenvertengewoordiger uit Neerkant

Profieltekst

< vorigevolgende >< vorigevolgende >

Geweldig!
Het antwoord is helemaal juist!
Helaas...
Het antwoord is onjuist!Ramona Poels

Ook bekend als Ramona van Koonings Bruidsmode

Profieltekst

< vorigevolgende >< vorigevolgende >

Geweldig!
Het antwoord is helemaal juist!
Helaas...
Het antwoord is onjuist!Ramona Poels

Nog altijd de laatste prins van Keienland (Liessel)

Al jaren woon ik met veel plezier, Mijn naam is Dirk Basten samen met Ellen en 3 kinderen woon ik op 't Zand in Liessel. Als zelfstandig ondernemer levert hij hekwerken en zorgt zo voor een veilig pand of thuis Jeugdleider bij het voetbalclub RKSV Liessel. We komen er niet onderuit, in 2019 Prins van Keienland en nog altijd niet opgevolgd.

< vorigevolgende >< vorigevolgende >

Geweldig!
Het antwoord is helemaal juist!
Helaas...
Het antwoord is onjuist!


Onze agenda 2022-2026

Geen verkiezingsprogramma, wel een agenda.
Waarin wij jou kunnen vertellen wat wij vinden, maar wij willen juist horen wat jij zegt! Daarom schrijven wij deze agenda samen met jou!

Bekijk onze agenda in een notedop

Bekijk onze volledige agenda

Schrijf & stem mee

< vorigevolgende >< vorigevolgende >

Geweldig!
Het antwoord is helemaal juist!
Helaas...
Het antwoord is onjuist!


Onze agenda in een notedop

Een korte samenvatting van de belangrijkste punten uit onze verkiezingsagenda 2022-2026

verkiezingsprogramma

< vorigevolgende >< vorigevolgende >

Geweldig!
Het antwoord is helemaal juist!
Helaas...
Het antwoord is onjuist!


Thema 1:
Investeren in houding en gedrag!

Tegenwerking, willekeur, slechte communicatie, en keer op keer procederen tegen eigen inwoners.

Vraag het mensen op straat en de reputatie van Deurne is niet al te best.

Tegenwerking, willekeur, slechte communicatie en keer op keer procederen tegen de eigen inwoners lijkt het handelsmerk van onze gemeente geworden.

Zelfs de landelijke Volkskrant schreeft over Deurne als de gemeente met de meeste boze inwoners.

Met deze traditie wil Transparant Deurne breken. We staan voor openheid en transparantie. Transparant Deurne investeert in 'houding & gedrag'!

Een investering in 'houding & gedrag' kost nauwelijks centen maar is ongekend rendabel.

In 2021 hebben we bijvoorbeeld:
 • Een motie ingediend voor een burgerpodium (meer spreekrecht in de raad)
 • Een motie ingediend voor een openbaar subsidieregister
 • Alle bewoners van de RES-zoekgebieden persoonlijk aangeschreven om hen wel te informeren.
 • Een hele reeks raadsvragen over communicatie en burgerparticpatie gesteld

< vorigevolgende >< vorigevolgende >

Geweldig!
Het antwoord is helemaal juist!
Helaas...
Het antwoord is onjuist!


Thema 2:
Zonnepanelen horen op daken

Het buitengebied wordt bedreigd. Maken we het samen mooi of maken we er een woestijn van?

Via de Regionale Energie Strategie (RES) verplicht de Rijksoverheid om grootschalig energie op te wekken via zonnepanelen en windmolens. Wil Deurne in 2050 in haar eigen energiebehoefte voorzien? Dan moet een gebied groter dan het totale bebouwde oppervlakte van Deurne omgevormd worden naar zonnepanelenvelden. Voor Transparant Deurne is dit een doodlopende weg.

Wij staan voor zon op dak. Daar moet het wat ons betreft bij blijven. We zullen deze grondhouding keer op keer uitdragen.

Echter we kunnen onze ogen niet sluiten voor de macht van de Rijksoverheid. Zij leggen dit beleid dwingend op. Met deze dwang in ons achterhoofd staan we voor een beperkte en geconcentreerde ontwikkeling tot 2030. Een ontwikkeling, uitsluitend in het voormalige Glastuinbouwgebied.

Dit gebied is eigendom van de provincie. En daarmee biedt het de gemeente, provincie en rijksoverheid een uitgelezen kans om de belofte dat inwoners meeprofiteren in de praktijk ten uitvoer te brengen.

< vorigevolgende >< vorigevolgende >

Geweldig!
Het antwoord is helemaal juist!
Helaas...
Het antwoord is onjuist!


Thema 3:
Cultuur Centrum Deurne

Het kost teveel en levert te weinig

€ 2000,- per dag subsidie. 7 dagen in de week.

Hoe vaak komt u in het Cultuurcentrum?
Vindt u dat het waar voor uw geld krijgt?

Bij het Cultuurcentrum moet een duidelijke keuze gemaakt worden. Transparant Deurne baalt al langer van het CCD.

De wethouder krijgt er geen grip op. Met een nieuwe bestuurslaag er tussen hooopt hij meer grip te krijgen op het reilen en zeilen. .... of zijn eigen straatje schoon te kunnen vegen.

Hoewel we er van overtuigd zijn dat er met ziel en zaligheid gewerkt wordt bij het CCD vinden wij dat er te langdurig te vaak om teveel subsidie gevraagd wrodt.

Wat Transparant Deurne betreft zijn er 3 mogelijkheden:
 1. Een drastische wijziging van de bedrijfsvoering.
 2. Uitbesteding aan een ondernemer
 3. Sluiting

< vorigevolgende >< vorigevolgende >

Geweldig!
Het antwoord is helemaal juist!
Helaas...
Het antwoord is onjuist!


Thema 4:
De Peel is van ons allemaal

Staatsbosbeheer mag dan eigenaar zijn, belangrijker is dat zij beheerder zijn van de Peel voor ons allemaal.

In de Peel lijkt maar één belang te tellen. Het belang van de natuur. Overal in Nederland sluiten we compromissen, maar hier niet. Omwonenden staan buitenspel.

Transprant Deurne pleit voor meer balans en meer inbreng voor de gemeenteraad. We willen goed zorgen voor de natuur. Maar ook erfgoed, bijv. in Helenaveen en het boerenputtenlandschap moeten aandacht krijgen. En belangrijk voor onze economie. Ook toerisme en vrijtijd moeten kansen blijven houden in het gebied.

Bij een keuze voor alleen natuur, verliest de rest. Dat kan niet. We gaan op zoek naar een gezonde balans.

< vorigevolgende >< vorigevolgende >

Geweldig!
Het antwoord is helemaal juist!
Helaas...
Het antwoord is onjuist!


Schrijf en stem mee!

Geen verkiezingsprogramma, wel een agenda.
Waarin wij jou kunnen vertellen wat wij vinden, maar wij willen juist horen wat jij zegt! Daarom schrijven wij deze agenda samen met jou!

Hoe schrijven we onze agenda samen?

We hebben een platform ontwikkelt voor burgerparticipatie. Hierop staan alle agenda thema's in alfabetische volgorde. Onder elk thema kan iedereen (!) een eigen tekstvoorstel schrijven.

Vervolgens kan iedereen op al deze tekstvoorstellen stemmen. Alle deze stemmen tellen mee en de uitkomst is publiek zichtbaar.

De stemmen van de kandiatenlijsten en steunfractieleden bepalen uiteindelijk welke tekst de voorkeurg geniet en deze komt bovenaan te staan.

Bij deze de uitnodiging voor alle inwoners van Deurne, Liessel, Helenaveen, Neerkant en Vlierden: Doe mee! Schrijf mee en stem mee!

naar de interactieve verkiezingsagenda 2022-2026

Alternatief is de verkiezingsagenda van Transparant Deurne te bekijken in alleen-lezen modus.

verkiezingsagenda (alleen lezen)

< vorigevolgende >< vorigevolgende >

Geweldig!
Het antwoord is helemaal juist!
Helaas...
Het antwoord is onjuist!


Inloopspreekuur

Elke woensdag van 9:00h tot 10:00h

Om het zo makkelijk mogelijk te maken om voor burgers met de politiek in aanraking te komen organiseren we elke woensdag tussen 9:00h en 10:00h een inloopsspreekuur Industrieweg 19 in Deurne.Een fractielid is dan aanwezig.

Een afspraak maken is niet nodig. Wel dien je je komst even vooraf aan te kondigen en het liefst stuur je al was extra informatie mee over jouw onderwerp.

verder

< vorigevolgende >< vorigevolgende >

Geweldig!
Het antwoord is helemaal juist!
Helaas...
Het antwoord is onjuist!


Meldpunt Deurne

Speelt er iets belangrijks? Laat het ons weten

Transparant Deurne onderscheid zich in de gemeenteraad ook met het voeren van een ombudspolitiek.

Ombudspolitiek is een actieve vorm van volksvertegenwoordiging. In de afgelopen jaren hebben we meermaals burgers actief ondersteunt in individuele situaties.

Wij hebben het dus wel over individuele gevallen..., waar je de doorsnee polticus alijd hoort zeggen: 'op individuele gevallen kan ik niet ingaan'. Individuele gevallen zijn voor Transparant Deurne de barometer van goed beleid. Gaat het mis in individuele gevallen, dan is dat een signaal dat het beleid niet goed genoeg is.

Speelt er bij jou iets met de gemeente Deurne wat jij belangrijk vindt en waar je niet uitkomt of waarbij je van het kastje naar de muur gestuurd wordt? Laat het ons weten!

verder

< vorigevolgende >< vorigevolgende >

Geweldig!
Het antwoord is helemaal juist!
Helaas...
Het antwoord is onjuist!


Motiemarkt

Praat in de raad!

Presenteer jouw ideeën aan de raadsleden van Transparant Deurne en verwerf steun om het idee te verwezelijken.

Heb jij een idee dat de gemeente, een dorp, wijk of buurt beter, mooier, slimmer, socialer, veiliger, interessanter, groener, milieuvriendelijker of levendiger maakt?

Neem dan contact op met ons en we geven je de gelegenheid onze raadsleden te overtuigen van jouw idee. Vervolgens kunnen wij jouw idee, samen met jou, meenemen de gemeenteraad in.

verder

< vorigevolgende >< vorigevolgende >

Geweldig!
Het antwoord is helemaal juist!
Helaas...
Het antwoord is onjuist!


Actief worden!

Draag jij bij aan een mooier Deurne?

Transparant Deurne is een open partij. We zijn wars van formele structuren. Iedereen die mee wil doen en onze uitgangspunten onderschrijft is meer dan welkom. Neem gewoon contact op en van het één komt het ander.

Eens in de vier jaar kun je je kandidaat stellen voor de gemeenteraad. Maar dit wil niet zeggen dat je tussendoor niet actief kunt worden. In Deurne werken we met een systeem van raadsleden en burgercommissieleden. Burgercommissieleden bereiden samen met raadsleden de gemeeenteraadsvergadering voor in de commissievergadering. Alle onderwerpen van de raad, worden hierin voorbesproken, zodat de raadsvergadering efficient verloopt.

Als burgercommissielid doe je dus grotendeels hetzelfde als een raadslid. Je hoeft niet verkozen te worden, maar wel voorgedragen door een partij. Een mooie manier om ervaring op te doen.

< vorigevolgende >< vorigevolgende >

Geweldig!
Het antwoord is helemaal juist!
Helaas...
Het antwoord is onjuist!


PolitiekBurgemeester Mak was achter jaar burgemeester van Deurne. In al die tijd heeft hij x jaar in Deurne gewoond.

volgende vraag

< vorigevolgende >< vorigevolgende >

Geweldig!
Het antwoord is helemaal juist!
Helaas...
Het antwoord is onjuist!


Videofragmenten

Geselecteerde momenten uit de raad en commissies


< vorigevolgende >< vorigevolgende >

Geweldig!
Het antwoord is helemaal juist!
Helaas...
Het antwoord is onjuist!


Contact

Bel, mail en ontmoet ons!

info@transparantdeurne.nl

Frank van Tilburg

volg mij op twitter!


Fridus de Wit
Langstraat 69
5752 RK Deurne
Tel: 06 - 512.06.760
Joan van Rixtel
Sint Servatiusstraat 13
5757 BW Liessel
Tel. 06 - 165.40.375

volg mij op twitter!


< vorigevolgende >< vorigevolgende >

Geweldig!
Het antwoord is helemaal juist!
Helaas...
Het antwoord is onjuist!


Tot 16 maart 2022

We rekenen op jullie!

Stem lijst 6 Transparant Deurne!

< vorigevolgende >< vorigevolgende >

Geweldig!
Het antwoord is helemaal juist!
Helaas...
Het antwoord is onjuist!


Transparant Deurne Peilt

Wij maken ernst met burgerparticipatie

Transparant Deurne doet wat het zegt.
We geven graag een goede voorbeeld.

In mei 2021 hebben we alle bewoners van de RES-zoekgebieden persoonlijk vragen gesteld.

Nu is heel Deurne aan de beurt!

Doe mee! Klik verder naar:

Transparant Deurne Peilt


< vorigevolgende >

   menu