Wat is Transparant Deurne

Transparant Deurne is een onafhankelijke politieke partij met een eigen programma, zonder rekening te hoeven houden met de politieke agenda van de landelijke partijen.

Transparant Deurne kent eigenlijk maar één belang en dat is het belang van Deurne, de kerkdorpen, het buitengebied en haar inwoners.

Dat is ook de reden waarom hopelijk véél mensen zich aangetrokken zullen voelen tot Transparant Deurne.

Transparant Deurne is een partij voor iedereen. Landelijke D’66-, 50PLUS- en SP- en Groen Links-stemmers, maar ook CDA’ers en VVD’ers komt u tegen binnen onze nog jonge partij.

Daarnaast ook mensen die zich in het geheel niet aangetrokken voelen tot de grote landelijke partijen. Kortom: iedereen is welkom bij Transparant Deurne en voelt zich al snel thuis bij onze vier jaar oude partij.

Transparant Deurne staat open voor iedereen die het beste voor heeft met Deurne: inwoners en ondernemers.

Voor ons is en blijft Deurne een dorp met een dorps karakter, met een gevoel dat wij elkaar hier nog kennen. Voor Transparant Deurne betekent dat een warme gemeenschap met een rijk verenigingsleven, een veilige plek voor het opgroeien van onze kinderen, goede scholen en voldoende betaalbare (huur)woningen voor jong en oud, een gemeente met kernen en kerkdorpen.

Allen met een sterke sociale samenhang. Waar wij ook omkijken naar de ouderen en gehandicapten die onze hulp en/of aandacht behoeven.

Om dat te bereiken hebben wij gekozen voor de unieke formule van ‘eerst vragen, dan doen’. Bij belangrijke zaken willen wij echt weten wat onze inwoners vinden van de gang van zaken in ons dorp, voordat wij ons standpunt bepalen.

Concreet betekent dit dat Transparant Deurne een partij is met gemotiveerde raads- en commissieleden die verstand van zaken hebben, weten wat ze doen en die, als het u direct aangaat, gewoon komen vragen wat u vindt.

Raads- en commissieleden die niet bang zijn om dingen bij de naam te noemen en die altijd bereid zijn om, met goede argumenten, hun mening in te ruilen voor een betere. Dit doen zij omdat zij begrijpen dat het niet gaat om hun mening, maar om die van de mensen die zij vertegenwoordigen.

Dat doen wij niet alleen tijdens de verkiezingsperiode, maar het hele jaar door. Wij spreken voortdurend met inwoners en bedrijven, beschikken over een drukbezochte, interactieve website en facebook.

U hebt de afgelopen  vier jaar kunnen zien dat wij u via onze website en advertorials in het Weekblad van Deurne op de hoogte hebben gehouden. Van sommige partijen hebt u na de verkiezingen in 2014 niets meer gehoord of gezien. Zij zijn nu in de aanloop naar de verkiezingen op 21 maart 2018 als mollen weer opgedoken en adverteren volop. Geld speelt daarbij kennelijk geen rol.

Transparant Deurne heeft dit echter trouw vier jaar gedaan en ook de komende vier jaar komen wij die belofte na. Dat is het verschil met anderen.

U weet ondertussen dat de belangen van de inwoners van Deurne in goede handen zijn bij Transparant Deurne. U hebt het met de kwestie van het ACZ gezien. Via onze motie zijn de gemeentelijke mededingen weer terug in het Weekblad.

Wij hopen dat u ons steunt, zodat er eindelijk een bestuurlijk Deurne komt waar wél naar u wordt geluisterd; zo kunnen we met elkaar bouwen aan een veilig, groen, leefbaar en aantrekkelijk woon- en kerkdorp, waar het ook goed recreëren en winkelen is en waar iedereen zich thuis voelt.

U kunt dat doen door op 21 maart 2018 te stemmen lijst 6, Transparant Deurne. De enige partij van Deurne die de ramen van het gemeentehuis echt volledig open wil gooien.

Transparant Deurne is de partij in Deurne waar uw mening telt.

Dat klinkt simpel en dat is ook zo!
Transparant, Degelijk, Duidelijk en Deugdzaam.