Onze speerpunten

De politieke visie van Transparant Deurne vatten wij samen in vier speerpunten:

1. Verantwoord besturen met burgers

Voor Transparant Deurne betekent verantwoord besturen dat er effectief en transparant wordt omgegaan met de beschikbare middelen en dat nieuwe plannen altijd getoetst worden op (financiële) haalbaarheid.

Transparant Deurne laat burgers meedenken en meedoen bij beleidsbepaling en uitvoering, niet nadat, maar voordat besluiten genomen worden. Besturen betekent: Vragen, Afwegen, Besluiten, Uitleggen en pas dan Doen!

Dit hele proces wordt dan ook – dankzij de motie van Transparant Deurne- weer vanaf 1 januari 2018 transparant wekelijks via de gemeentelijke mededelingen op papier in het Weekblad gepubliceerd.

2. Behouden en versterken van het dorpse karakter

Transparant Deurne heeft goed geluisterd naar de wens van burgers en zet zich in voor het handhaven van de menselijke maat. Dit houdt onder meer in het behoud van het dorpse karakter met de nadruk op kleinschaligheid, zuinig zijn op monumentale panden en voldoende groen in de woonkernen en omgeving.

3. Versterken van de lokale samenleving

Transparant Deurne zet zich in om het mogelijk te maken dat alle burgers, ook de ouderen en de gehandicapten, zo lang mogelijk kunnen blijven deelnemen in de samenleving. Hierbij gaat speciale aandacht uit naar de kwetsbare groepen die daarbij ondersteuning nodig hebben, zowel fysiek als financieel.

Burgers hebben hierbij absoluut een eigen verantwoordelijkheid, maar moeten kunnen rekenen op goede maatschappelijke voorzieningen en ondersteuning van medeburgers.

4. De Tien van Transparant

Geen enkele politieke partij kan harde beloften doen. Immers, de uitslag en de samenstelling van de coalitie bepalen in belangrijke mate wat er uiteindelijk kan worden bereikt. Maar wij van Transparant Deurne kunnen wel beloven waar we ons voor inzetten. Voor een goed bestuur, dat een reeks uitgangspunten trouw is. We noemen ze “de tien van Transparant” en ze gaan vooral over integriteit. Elders op de website kunt u “de Tien van Transparant” volledig lezen.

Transparant Deurne streeft oprecht naar samen en deugdzaamheid in een Deurne dat deugt