30 augustus 2016

Transparant en het CDA bepleitten achteraf tevergeefs om een referendum herbenoeming burgemeester

Behandeling van nieuwe Verordening vertrouwenscommissie (her-)benoeming burgemeester gemeenteraad Deurne op 19 juli 2016 Burgemeester Mak: Dan gaan we naar agenda punt vijf: Voorstel tot vaststelling tot […]
19 augustus 2016

T.D. dient schriftelijke raadsvragen in over het Cultuur Centrum Deurne

Toelichting Volgens een publicatie met foto heeft de toenmalige portefeuillehouder op woensdag 8 juli 2015 symbolisch de sleutel van het cultuurcentrum in Deurne overhandigd aan de […]
8 augustus 2016

Reactie wethouder neerbuigend naar burgers, raadsleden en ook naar rechter

Op 26 juli diende Transparant Deurne wederom ( zie ook onze RV-1565 van 4 november 2015 en RV-1625 van 27 mei 2016) schriftelijke vragen in over […]
29 juli 2016

Ingediende raadsvragen over verbetering van veehouderij Deurne; kloppen de cijfers?

Inleiding Vandaag, vrijdag 29 juli, publiceerde de website Duurzaam Deurne ( www.duurzaamdeurne.net)  een artikel met de kop Raadsbrief NL-1617; misleiding door statistieken. Volgens dit geschreven commentaar […]
25 juli 2016

Schriftelijke vragen van Transparant Deurne n.a.v. Raadsinformatiebrief -MS-1628 van 22 juli 2016 over gevolgen uitspraken CRvB.

Transparant Deurne gaf reeds in november 2015 aan dat het gevoerde WMO-beleid op het punt van huishoudelijke ondersteuning niet zou stroken met de WMO. Wethouder Schlösser […]
25 juli 2016

Intrekking besluit vestiging ACZ: inbreng T.D. Stop het overleg in achterkamertjes

Naar aanleiding van het voorstel van B&W  om het raadsbesluit van 14 juni tot vestiging van een AZC volledig  te trekken heeft fractievoorzitter Frank van Tilburg […]
23 juli 2016

Ingezonden brief. Wat er leeft in Deurne: Wil de inwoner eerlijke en transparante politici ?

We kunnen al een beetje een stemwijzer maken voor komende verkiezingen. Wat is voor de inwoner van Deurne belangrijk en minder belangrijk? Wil de inwoner eerlijke […]
8 juli 2016

Weer een ongeluk op de gevaarlijke kruising van de rondweg

Tijdens de behandeling van de Kaderbrief 2016 op 28 juni bracht Transparant Deurne o.a. de bezuinigingen op  Zuidelijke omlegging ter sprake. Frank van Tilburg zei hierover: […]
3 juli 2016

Wat er leeft in Deurne: ingezonden brief over Willibrordhaeghe

Wat als de gemeente zich vergrijpt aan de democratie ? Dit noemen we dan een dictatuur. Dit is wat er in de gemeente Deurne zich op […]