2 december 2016

Beantwoording raadsvraag grondwater CCD

Toelichting In de aanbiedingsbrief Najaarsnota 2016 wordt op blz. 13 m.b.t. het CCD gesteld quote  Project cultuurcentrum nadeel € 15.000 onttrekken uit reserve € 15.000  Na […]
23 november 2016

Schriftelijke raadsvragen over de gemeentelijke website

Inleiding Transparant Deurne benoemde tijdens haar inbreng in het begrotingsdebat op 8 november als onderdeel van ons verlanglijstje:   Controleer de nieuwe gemeentelijke website nog eens […]
21 november 2016

Raadsvragen vanwege afwezigheid van gemeente bij informatieavond volksgezondheid Deurne

Een informatieavond in Deurne afgelopen donderdagavond over de gevaren van opgepompt grondwater heeft tot weinig echte antwoorden geleid. De meeste belangstellenden in Zalen Van Bussel pleitten daarom […]
16 november 2016

Wegenbeheersplan 2017-2021

Ook wij van Transparant Deurne zijn enthousiast over het Wegenbeheersplan2017-2011 en willen graag de samenstellers hiervoor complimenteren.  In de Commissie en tijdens de begrotingsbehandeling verleden week […]
16 november 2016

Nieuwe Welstandsnota Deurne; bijdrage TD in de raad van 15 november

In het licht van de huidige landelijke politieke en maatschappelijke ontwikkelingen is de keuze om ook in de gemeente Deurne om gebieden welstandsvrij te maken begrijpelijk. […]
16 november 2016

De goednieuwsshow trok door de raadszaal van Deurne

Tijdens de behandeling van de begroting 2017 op 8 november deelden de VVD en Deurne Nu vooral complimenten uit aan zichzelf: een rituele dans: de coalitie […]
9 november 2016

Bijdrage TD begrotingsdebat Gemeente Deurne 8 november 2016

Allereerst dank voor de ambtelijke inzet voor het opstellen van de begroting en de Grex. Voorzitter, Alvorens wat dieper in te gaan op de begroting die […]
6 oktober 2016

Een schoon en leefbaar huis blijft ondanks uitspraken het vertrekpunt voor de wethouder

Lezers van onze website zullen gezien hebben dat Transparant Deurne vanaf de eerste uitspraak van een Rechtbank ( “Rotterdam”) schriftelijke, goed onderbouwde vragen heeft ingediend op […]
6 oktober 2016

Gemeente Gemert-Bakel slaat goede slag

Transparant Deurne had ook graag voor de periode 2017 tot 2023 een jonge en ambitieuze burgemeester met goed netwerk voor ons dorp gezien. Wat wij bij […]