8 maart 2017

Wat er leeft in Deurne: In Memoriam ‘Burgerinitiatief Beeldkwaliteit Lage Kerk’.

Ook Transparant Deurne ontving gisteravond van de initiatiefnemers van dit uitstekende  burgerinitiatief  navolgend schrijven. Afgelopen maandagavond tijdens de behandeling aanpak visie centrumring in de raadscommissie  heeft […]
9 februari 2017

Grondgebied verloskamer ziekenhuis Helmond

Op initiatief van de heer Van Kampen van het CDA werd tijdens de raadszitting van 7 februari  door 6 partijen een motie ingediend met als doel […]
8 februari 2017

Bomenbeheer -en vervangingsplan

Transparant Deurne zal dit voorstel steunen, al vinden wij het matig op – en onderbouwd. Zeker als je kijkt hoe andere gemeenten hun Bomenbeheersplannen hebben beschreven. […]
8 februari 2017

Bijdrage TD aan debat Centrum Verbeteren: lever maatwerk

Ook in dit dossier om het Centrum te verbeteren zien we helaas weer dat snelheid boven zorgvuldigheid ging en niet op enig onderzoek is gestoeld. De […]
13 januari 2017
Fallback

ANBI en jaarverslag 2017 Transparant Deurne

ANBI Transparant Deurne is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De ANBI status heeft belastingvoordelen voor zowel de instelling als voor de […]
12 januari 2017

Kosten elektra parkeerkelder

[gview file=”http://transparantdeurne.nl/wp-content/uploads/2017/01/RV-1702-Kosten-elektra-parkeerkelder.pdf” save=”0″]
11 januari 2017

Betalen huurders van het wooncomplex “Grande Monte” mee aan de kosten elektriciteitsverbruik van de gemeentelijke parkeergarage Wolfsberg?

De Huurderscommissie van het wooncomplex “Grande Monte” (Wolfsberg) heeft contact gezocht met Transparant Deurne met verzoek om bemiddeling c.q. oordeelsvorming over de verdeling kosten verbruik elektriciteit  […]
11 januari 2017

Moeten er nog twee woningen op de de Kleine Vos worden gepropt?

Ook Transparant Deurne werd door buurtbewoners van de straat de Kleine Vos in de Heiakker benaderd over de voorgenomen gemeentelijke verkoop van twee bouwkavels op de […]
23 december 2016

Transparant Deurne wenst de inwoners van Deurne prettige feestdagen en een heel goed en gezond 2017

Aan de vooravond van het nieuwe jaar willen wij van Transparant Deurne de inwoners van Deurne een veilig, gelukkig en bovenal gezond 2017 toewensen. Wat vliegt […]