19 april 2017

Raad van State zet bouwplannen aan de Lage kerk Deurne even in de ijskast

De Raad van State heeft afgelopen woensdag de gemeente Deurne naar de tekentafel teruggestuurd om het bestemmingsplan Lage Kerk aan te passen. CDA en Transparant Deurne […]
13 april 2017

Transparant Deurne wenst de inwoners van Deurne prettige paasdagen

Over 341 dagen gaan we op 21 maart 2018 allemaal weer naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Vermoedelijk hebben in 2018 nog meer inwoners Transparant Deurne […]
7 april 2017

Behandeling Notitie Armoedepreventie in CIE Welzijn

Op woensdagavond 5 april besprak de Commissie Welzijn de notitie Armoedepreventie en minimaregelingen. Het college stelt hier Euro 345.370 extra  beschikbaar.  Dit geld komt uiteindelijk van […]
4 april 2017

Ingezonden. Wat er leeft in Deurne: Mijn advies

De gemeente Deurne gaat in navolging van andere gemeenten meer geld beschikbaar stellen voor armoedepreventie. Hiervoor is in 2017 Euro 345.370 extra uitgetrokken. Twee adviezen vanaf […]
4 april 2017

Nieuwe raadvragen over de gemeentelijke parkeerkelder

Inleiding Op 6 januari 2017 (kenmerk RV-1702) diende Transparant Deurne raadvragen in over de verrekening van elektrakosten van de gemeentelijke parkeergarage. Onze vragen en de door […]
4 april 2017

Schriftelijke vraag over de externe accountant

  Beantwoording raadsvraag   Onderwerp                   Gemeentelijke  externe accountant Datum                           23 maart 2017                  Nummer        RV-1716   Steller vraag               P. Tabor                           Fractie […]
4 april 2017

Jaarverslag 2016 van de Vereniging Transparant Deurne

Bestuur Er hebben zich in 2016, evenals in 2015, geen mutaties in het bestuur voorgedaan. Er is dus sprake van continuïteit. Het Bestuur vergaderde in dit […]
23 maart 2017

Raadvergadering: Primag. Zorgvuldigheid gaat altijd voor snelheid.

De raadsvergadering van 21 maart 2017 zou volgens de agenda een korte vergadering moeten worden. In de loop van de dag werden 2 moties betreffende het […]
16 maart 2017

Toetsingscritera begrenzing Primag

Op dinsdag 7 maart werd het voorstel Contouren Primag voor de eerste keer behandeld in de commissie Ruimte en Economie. Ter voorbereiding hadden de diverse fracties […]