27 mei 2014

Bijdrage Transparant Deurne commissievergadering woensdag 14 mei over de Bibliotheek

Voorzitter, De knekeldans van gebroken beloften, las ik in een column op 13 juni van onze schrijvende dorpsgenoot Ed van de Kerkhof. We moesten in Deurne […]
27 mei 2014

Raadsvragen PA/GL en TD persconferentie grondwater

Aanleiding Op vrijdag 16 mei was er om 16.30 uur in het gemeentehuis een persbijeenkomst rond het ingestelde onderzoek naar de kwestie van de rotte eierenlucht […]
27 mei 2014

Vervolg Raadsvragen Transparant Deurne Bibliotheek

Vraag 1 Waarom heeft de externe accountant de betaling van Euro 16.700 van de gemeente aan het bureau Questum als onrechtmatig aangemerkt? ( zie reg.nr 00520687, […]
27 mei 2014

Bibliotheek: antwoorden van Transparant Deurne op de 8 voorgelegde discussievragen

Op de 8 vragen die door de nieuwe portefeuillehouder aan de zeven politieke partijen op blz. 6 onder punt 4 als discussievragen worden voorgelegd is het […]
27 mei 2014

Drie nieuwe wethouders in Deurne

In de raadsvergadering van dinsdagavond 6 mei is het nieuwe college van B & W geïnstalleerd. De wethouders Nicole Lemlijn, Helm Verhees en namens de VVD […]
27 mei 2014

Trainer Ajax geïnformeerd over de coalitiebesprekingen in Deurne

De dag nadat in Deurne het nieuwe college van B&W was geïnstalleerd bracht de fractieleider van Transparant Deurne als chauffeur van Wim en Marjo van de […]
7 april 2014

Schriftelijke vragen over de bibliotheek

De fractie van Transparant Deurne heeft de navolgende schriftelijke raadsvragen ingediend.   Tijdens de Raadscommissie Samenleving zal – volgens de ons toegezonden agenda- het Bureau Questum […]
2 april 2014

Waar is de kritische journalist gebleven?

De abonnees  van het Eindhovens Dagblad in Deurne hebben er recht op om goed herhaal goed te worden  voorgelicht over wat er momenteel  tijdens de  coalitiebesprekingen […]
28 maart 2014

De raadsfractie van Transparant Deurne kan aan de slag

Op 19 maart schonken 1.178 kiezers in het stemhokje hun vertrouwen aan Transparant Deurne. Dankzij hen zitten wij als nieuwkomer sinds gisteravond na de beëdiging formeel […]