10 oktober 2014

DMG snel naar cultuurcentrum aldus het ED op 7 oktober

    Fractievoorzitter Frank van Tilburg maakte gebruik van het vraagrecht en diende 24 uur voor de vergadering zijn vragen in te dienen. U leest hen hieronder: “Op vrijdagmiddag […]
8 oktober 2014

Bibliotheek en VVV

Transparant Deurne heeft tijdens de gemeenteraadsvergadering van gisterenavond de onzekerheid voor de werknemers, vrijwilligers en de abonnees van de bibliotheek (en VVV) aan de orde gesteld. […]
30 september 2014

Deurnese Stichting Ateliers (DESTAT) : Als mijn haar maar goed zit

Gelukkig is ons Deurne nog niet zo groot dat je niet meer door hebt wat er een paar straten verderop gebeurt. Dat is iets waar wij […]
4 september 2014

Mondeling vragenrecht raadsleden: CCMD en Bibliotheek

Op grond van artikel 36a van het Reglement van orde is er tijdens de vergadering van de gemeenteraad in Deurne de mogelijkheid om mondeling vragen te […]
4 september 2014

Bestuurswisseling bij Transparant deurne

Penningmeester en vicevoorzitter Wim van den Berkmortel heeft wegens het aanvaarden van een nieuwe baan zijn werkzaamheden voor Transparant Deurne moeten beëindigingen.   Wij zijn Wim, […]
21 augustus 2014

Belangrijke informatie voor alle inwoners

De gemeente Deurne heeft een initiatief genomen dat zou kunnen leiden tot het wegnemen of minstens het verminderen van overlast veroorzaakt door de sterk toegenomen intensieve […]
14 juli 2014

Transparant Deurne vangt bot bij verzoek om onderzoek

Wij dienden tijdens de raadsvergadering op 1 juli bij de behandeling van de Nota Grond- en Vastgoedgoedexploitaties een motie in met het verzoek om alle grondaankopen […]
30 juni 2014

Vertraging beantwoorden Kamervragen Deurne

De vragen van de Kamerleden Smaling en Van Gerven (SP) over rotte-eierenlucht bij Deurne (2014Z10395), gesteld op 6 juni 2014, kunnen niet binnen de gebruikelijke termijn […]
17 juni 2014

De toekomst van de bibliotheek van Deurne

Elders schreef een gemeente recent  aan het bureau Questum n.a.v. een ongevraagde offerte: “Ondergetekende vindt dat uw mail m.b.t. de situatie van onze bibliotheek jammer genoeg […]