11 december 2014

Met te weinig geld heeft een doorstart CCMD ons inziens geen zin

Wat bewoog Transparant Deurne om tegen te stemmen bij het voorstel Cultuurcentrum afgelopen dinsdagavond? Allereerst vinden wij dat je bij de herstart eens heel duidelijk moet […]
4 december 2014

De sombere dagen voor de kerst in Deurne

De gemeentekas is nagenoeg leeg en we zitten nog minimaal 10 jaar met de gebakken peren. De gemeentebegroting 2015 heeft daarom kennelijk als motto meegekregen: “Balanceren […]
4 december 2014

Transparant Deurne draait mee en heeft hoofdpijn gekregen

Belofte maakt schuld. En wat je zegt dat moet je ook doen. Vaak wordt het politiek partijen verweten: mooie woorden, maar daden, ho maar. Of: “we […]
21 november 2014

Beleidplan WMO 2015-2017 gemeente Deurne en reactie Transparant Deurne

Een lijvig stuk leeswerk kregen voor de vergadering van de Raadscommissie Samenleving van woensdag 19 november voor de kiezen. Uiteraard wel een heel belangrijk onderwerp, het […]
20 november 2014

Bijdrage Frank van Tilburg in 1e termijn debat toekomst Cultuurcentrum

Voorzitter, Een centrale rol voor een nieuw stichtingsbestuur en meer aandacht voor de Deurnenaar en de lokale verenigingen. Dat is vrij vertaald het voorstel van B&W […]
15 november 2014

Gemeente besluit om de samenwerking met het Consortium Groene Peelvallei te beëindigen. Daar hangt een prijskaartje aan van Euro 134.000 aan.

De gemeente Deurne heeft in 2009 bij het openbreken van de lopende intentieovereenkomst een vaststellingsovereenkomst met het Consortium gesloten. In die overeenkomst was bepaald dat het […]
14 november 2014

Begroting 2015 : De (financiële) gifbeker is in Deurne nog lang niet leeg

Tijdens de behandeling van de begroting 2015 voerde ook fractievoorzitter Frank van Tilburg het woord. U kunt hieronder luisteren naar zijn betoog. Wij zullen nog minimaal […]
14 november 2014

Wethouder geeft geen inzicht in de 75.000 voor onderzoek naar spoortunnel

Voorzitter, Het moet niet gekker worden. Als je de brief van 12 juli van de staatssecretaris aan de Twee Kamer leest voldoet de wens van Deurne […]
14 november 2014

Bijdrage Transparant Deurne aan debat “afpellen” aanhoudingsbesluit veehouderijen

Voorzitter, In een democratie regeert de meerderheid. Dat is met oog op volksgezondheid en het leefklimaat voor de bijna 32.000 inwoners in Deurne helaas de huidige […]