18 maart 2015

Dilemma

Onvoorbereid sta je als eenvoudig gemeenteraadslid van Deurne plotseling tijdens een besloten vergadering voor een moeilijk moment van afweging. Onder leiding van de burgemeester is het […]
18 maart 2015

Transparant dient 2 moties in en dat leidt tot verontwaardiging

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 10 maart heeft Transparant Deurne gebruik gemaakt van haar recht op het indienen van 2 moties over een niet geagendeerd onderwerp. Aanleiding […]
17 maart 2015

Antwoorden van wethouder op Raadsvragen TD “wie is verantwoordelijk voor de nieuwe fietsenstalling bij het Station”

Onderstaand treft u de antwoorden aan welke wij ontvingen op de door ons ingediende raadvragen m.b.t. fietsen die  niet in de nieuwe stalling worden geplaatst, doch […]
4 februari 2015

Discussienota plattelandswoningen Deurne

Transparant Deurne geeft complimenten voor de schrijfstijl van de discussienotitie Plattelandswoning. Vlot te lezen. Helder. Ook voor deze twee niet- materie deskundigen. Wat een verademing vergeleken […]
16 januari 2015

Soms is terugkijken ook in Deurne toch wel zinvol

Wij werden geattendeerd op de weblog van 27 december van de fractievoorzitter van het CDA Deurne. Hij had bij zijn overpeinzingen over het afgelopen jaar een […]
16 januari 2015

De rotte eierenlucht in Deurne

Op 7 januari deelde wethouder Verhees per raadsinformatiebrief mede dat inmiddels een extern vervolgonderzoek wordt uitgevoerd omdat enerzijds de oorzaken van het vrijkomen van H2S ( […]
16 januari 2015

Raadsvragen fietsenstalling bij het station van Deurne

De capaciteit van de fietsenstalling nabij het station werd het afgelopen  jaar verdubbeld. Van 608 naar 1.216 plaatsen. Kosten  Euro 700.000,00 . Dus ruim  1.000 Euro […]
15 januari 2015

ANBI-status

                                      Publicatie Vanwege nieuwe wetgeving die op 1 januari 2014 effectief is geworden publiceren we met het oog op ANBI-status de volgende  gegevens op onze website: […]
7 januari 2015

Schriftelijke raadsvragen Handhavingsbeleid 2012-2016

Fractievoorzitter Frank van Tilburg diende 6 januari navolgende schriftelijke raadvragen in   Inleiding   Het Handhavingsplan 2012-2016 werd vastgesteld op 20 december 2011 door het  toenmalige […]