19 januari 2016

Gemeentelijke mededelingen ook weer in het weekblad publiceren

Het merendeel van u zal niet zijn ontgaan hoe duidelijk de gemeente Helmond haar wekelijkse mededelingen sinds 1 januari 2016 publiceert in het weekblad Traverse. Deze […]
19 januari 2016

Betrek inwoners meer bij gang van zaken in Deurne

Blijkbaar voelden 1.178 burgers zich in het stemhokje op 21 maart 2014 gerepresenteerd door een nieuwe partij die apolitiek en pragmatisch is, geen eigen- noch sectorbelang […]
19 januari 2016

Eerste bijdrage TD aan raadsdebat op 6 mei 2014 is nog steeds actueel: terugblik op coalitievorming

Vandaag is het een historische dag voor onze nieuwe jonge low budget partij Transparant Deurne. In korte tijd met weinig mensen en middelen actief deelnemen aan […]
19 januari 2016

Wet financiering politieke partijen (Wfpp)

Op 1 mei 2013 is de Wet financiering politieke partijen (Wfpp) in werking getreden. De Wfpp bevat regels over de subsidie aan en de financiering van […]
19 januari 2016

Financieel verslag 2015 van Burger Partij Transparant Deurne

Financieel verslag 2015 van Burger Partij Transparant Deurne   Staat van baten en lasten 1 januari 2015 t/m 31 december 2015. De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid […]
23 december 2015

Transparant Deurne wenst de inwoners van Deurne prettige feestdagen en een heel goed en gezond 2016

Belofte maakt schuld. En wat je zegt, dat moet je ook doen. Vaak wordt het politieke partijen verweten: mooie woorden, maar daden, ho maar. Of: “We […]
23 december 2015

Peel 6.1: Dienstverleningsovereenkomst 2016 gemeente Deurne en Helmond

Ondanks dat de gemeente Helmond recent eenzijdig heeft besloten om de samenwerking binnen Peel 6.1 op te blazen, moest tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering van 17 december […]
23 december 2015

De achterkamertjes van de Deurnese politiek

Na ons aantreden in de gemeenteraad hebben wij in de dagelijkse raadpraktijk ervaren dat er op veel vergaderingen achter gesloten deuren het stempel ‘vertrouwelijk’ of ‘geheim’ […]
21 december 2015

Transparant Deurne wenst u prettige feestdagen