Onze beloften: de tien van Transparant

Geen enkele politieke partij kan harde beloften doen.

De uitslag en de samenstelling van de coalitie bepalen in belangrijke mate wat er uiteindelijk in het coalitieakkoord wordt vastgelegd en wat er kan worden bereikt.

Maar we kunnen wel beloven waar we ons voor inzetten. En dat is voor een goed bestuur, dat een reeks uitgangspunten trouw is. We noemen ze ‘de tien van Transparant’ en ze gaan vooral over integriteit. Dit zijn ze:

  1. Integriteit

We gaan voor een gekwalificeerd en betrouwbaar college van B en W, dat leiding geeft aan een goed en gemotiveerd ambtenarenapparaat. Gemeenteraadsleden zullen zich in onze optiek kunnen en willen verantwoorden voor de (stem)keuzes die zij maken. Ze maken geen misbruik van voorinformatie of verborgen belangen.

  1. Transparant

We ontmantelen de achterkamertjes. Besluiten worden in de openbaarheid genomen en gepubliceerd in het Weekblad. Dat gebeurt in klare taal. Helder en begrijpelijk dus.

  1. Zorgvuldig

Het College gaat zijn werk goed doen. Affaires, zoals het dossier Lage Kerk, het Cultuurcentrum, de doelbewuste overrompeling van de bevolking met het voorgenomen azc, de trieste soap rond de gymzaal in de Zeilberg en dergelijke: ze zijn dankzij die zorgvuldigheid verleden tijd.

  1. Herstel van vertrouwen: de vuist gaat ook van tafel

We verkleinen de afstand tussen het bestuur en de inwoners. We maken het College en de gemeente benaderbaar en werken zo aan het herstel van vertrouwen.

Te vaak zet de gemeente onnodig zwaar in om streng te handhaven, waarbij de inzet van dure advocaten niet wordt geschuwd. Gezag dwing je in onze optiek niet af door met de vuist op tafel te slaan, gezag wordt je gegund. Daarom willen we wethouders en ambtenaren die beleid uitleggen, begrip vragen, begrip tonen en in gesprek gaan.

  1. Iedereen doet ertoe

Het draait in Deurne niet om een beperkt aantal bekende en invloedrijke families. Iedereen doet ertoe. Niet iedereen is gelijk, maar iedereen is wel gelijkwaardig.

  1. Rechtszekerheid

De gemeente gaat zorgvuldig om met inspraakprocedures. Blunders als bij de inspraak rond de N270 worden voorkomen. Toen mocht vanwege een juridische fout c.q. gebrek aan kennis de zienswijze van maar liefst 73 burgers ten onrechte niet mondeling worden uitgesproken.

  1. De gemeente is er voor u, niet andersom

We geloven in burgerschap, waarbij mensen verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en daarmee voor de lokale samenleving en dus voor de gemeente. Dat betekent nadrukkelijk niet dat burgers er voor de gemeente zijn. Burgerschap wordt juist aangemoedigd als de gemeente er voor haar inwoners is. De gemeente zoekt daarom de inwoners op, ook en vooral als beleid nog bedacht moet worden.

Inwoners zijn welkom in het gemeentehuis als ze ergens mee zitten of hun mening willen geven. Met of zonder afspraak.

  1. Zuinig

We gaan zorgvuldig en verstandig om met gemeenschapsgeld en dus met de gemeentelijke financiën.Er is immers in het recente verleden in Deurne teveel geld verbrast.

  1. Duurzaamheid

Deurne is er ook voor onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen – ook als ze nog niet geboren zijn. Daarom willen we een gezonde, duurzame gemeente zijn. Minder intensieve veeteelt, minder uitgereden mest, schoner grondwater en een schonere lucht.

  1. Welzijn

Uiteindelijk draait het bij de inspanningen van de gemeente om het welzijn van haar inwoners. Elk besluit moet langs de meetlat van welzijn worden gelegd: worden inwoners beter of gelukkiger van dit besluit? Daarbij hebben we oog voor iedereen.

Met die insteek bezien we ook de, voor Deurne Transparant, belangrijke thema’s als burgerbetrokkenheid, veiligheid, duurzaamheid, deugdzaamheid en de inrichting en het beheer van de openbare ruimte.